Cursussen Spaans

go to top

Cursussen Spaans

request more info

Contact

Contact
Bij don Quijote doen we hard ons best om jou snel en goed Spaans te leren!
Meer dan 100 docenten zetten zich hier dagelijks voor in. Al onze gediplomeerde docenten zijn moedertaalsprekers en doen met veel enthousiasme waar ze goed in zijn: jou Spaans leren! Tijdens de cursus leer je niet alleen de taal aan de hand van boeken. Het leren kennen van de cultuur en Spaans durven praten is minstens zo belangrijk. Daarom loopt communicatie als een rode draad door onze lesmethode en bieden we dagelijks een cultuurles, zodat je helemaal ondergedompeld wordt in de Spaanse taal en cultuur.

Hoofd Onderwijs van don QuijoteCARIDAD SANTANA SÁNCHEZ
Hoofd Onderwijs van de don Quijote scholen

De lesmethode: communicatief en succesvol!

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij een eerlijke, interactieve en communicatieve lesmethode ontwikkeld. De wensen van onze cursisten staan hierbij centraal. De processen die plaatsvinden wanneer je een taal leert zijn voortdurend aan het veranderen, wij weten dit en houden hier rekening mee. Om op een goed niveau Spaans te beheersen moet je niet alleen maar veel leren, net zo belangrijk is om het veel te praten, oefenen en doen, net zoals je je moedertaal hebt geleerd! Onze lesmethode voldoet aan de eisen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (Common European Framework of Reference for Languages).

Ons doel is om jou Spaans te leren. We zorgen er voor dat je wordt ondergedompeld in de Spaanse taal én cultuur! De lokalen zijn zo ingericht dat alle deelnemers voldoende persoonlijke aandacht ontvangen tijdens de lessen en er is ruimte voor interactie.

Bij don Quijote sta jij op nummer 1! We garanderen je dan ook dat je les krijgt in kleine groepen die niet groter zijn dan 8 personen bij Intensieve en Superintensieve cursussen.

Het juiste niveau gebaseerd op het Europees referentiekader

  • Leer Spaans op je eigen niveau

We onderscheiden 6 niveaus in de Spaanse taal, dit is in overeenkomst met het Gemeenschappelijke Europees Referentiekader voor Talen.

Beginner A1:
Op dit niveau begin je met het ontwikkelen van basiskennis zodat je je verstaanbaar kunt maken in bekende situaties en hier vertrouwen in krijgt.

Beginner A2:
Eenvoudige gesprekken kunnen voeren in dagelijks voorkomende situaties in een bekende omgeving. Hierbij worden de verleden, tegenwoordige en toekomstige tijden gebruikt.

Half gevorderd B1:
Je bent bekwaam genoeg om mee te kunnen praten over bekende onderwerpen en je verbetert  taalkundige competenties.

Gevorderd B2:
Je kunt zonder veel moeite gesprekken voeren met native speakers. Je werkt verder aan je culturele vaardigheden en ontwikkelt meer taalkundigheid.

Vergevorderd C1:
Je breidt je kennis over de Spaanse taal en cultuur verder uit en voert nagenoeg foutloze conversaties.

Volledige beheersing C2:
Je kunt verschillende betekenissen onderscheiden en je hebt een vloeiende beheersing van de taal.

Het aantal uren dat min of meer nodig is per niveau:
A1: 80, A2: 100, B1: 100, B2: 200, C1: 240 C2: 1.000

Ons eigen lesmateriaal

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van Spaans doceren aan groepen niet Spaans-taligen  en kijkend naar de wensen van onze cursisten hebben we een ons eigen lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Ondat een taal leeft en aan verandering onderhevig is wordt het lesmateriaal continu aangepast.

Het lesrooster

Je begint op je eerste lesdag bij don Quijote op maandag om 8 uur ´s ochtends. Wanneer dit een feestdag is, valt je eerste lesdag op een dinsdag. Je doet een niveautest en aan de hand van de uitslag word je in de juiste groep ingedeeld. Daarna volgt de groepsindeling en krijg je het lesrooster uitgereikt. Omdat de roosters afhankelijk zijn van de aanwezige niveaus is informatie over je lestijden niet eerder mogelijk.

Het ochtendrooster is van 09.00 uur tot 13.00 uur en het middagrooster van 15.00 tot 19.00 uur. Iedere les duurt 50 minuten en je hebt na elke 2 lessen 30 minuten pauze.

Certificaat

  • Je behaalde certificaat

Wanneer je de cursus Spaans hebt afgrond ontvang je een certificaat, dit is het bewijs dat je hebt deelgenomen. Op dit certificaat staat vermeld welke cursus je hebt gevolgd, de cursusduur, het aantal uren dat je aanwezig was en je behaalde niveau. Je ontvangt het certificaat wanneer je minstens 85% van de lessen gevogld hebt!

Ons lesmateriaal + lesprogramma

Het lesmateriaal van don Quijote is verkrijgbaar in het Spaans én Engels voor afdelingshoofden, decanen, leraren Spaans en studiebegeleiders.